• Seo – Dịch vụ SEO – SEO chuyên nghiệp – Túi ni lông thân thiện phải đảm bảo thời gian phân hủy

  Posted on April 26, 2012 by in Phân tích Seo

  Seo – Dịch vụ SEOSEO chuyên nghiệp

  Túi ni lông thân thiện với môi trường phải có khả năng phân hủy sinh học, thời gian phân huỷ trong môi trường không quá 2 năm.

  Đây là thông tin được nêu trong dự thảo Thông tư quy định tiêu chí túi ni lông thân thiện môi trường tại Việt Nam, do Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo.

  Dự thảo đưa ra 3 tiêu chí túi ni lông thân thiện với môi trường. Trước hết, túi ni lông phải có một trong hai đặc tính kỹ thuật sau: Một là độ dày trên 30 µm, chiều rộng trên 20 cm và tổ chức cá nhân sản xuất túi ni lông phải có phương án thu hồi, tái chế; Có khả năng phân hủy sinh học, thời gian phân huỷ trong môi trường không quá 2 năm.

  Hai là túi ni lông phải có hàm lượng tối đa cho phép của các kim loại nặng trong sản phẩm được quy định như sau: Arsen (As): 12mg/kg, Cadimi (Cd): 2mg/kg, Chì (Pb): 70mg/kg, Đồng (Cu): 50mg/kg, Kẽm (Zn): 200mg/kg.

  Tiêu chí thứ ba là cơ sở sản xuất túi ni lông phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

  Để được công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường, tổ chức, cá nhân sản xuất túi ni lông thân thiện môi trường phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để xem xét, cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện môi trường.

  Theo đó, Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện môi trường do Tổng cục Môi trường cấp trên cơ sở kết luận của Hội đồng Khoa học chuyên ngành đánh giá hồ sơ đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện môi trường.

  P.T

  (Theo Dân trí)

  Seo – Dịch vụ SEOSEO chuyên nghiệpBình Luận